„Mowa jest zwierciadłem duszy człowieka i trzeba o nią dbać…”
Leon Kaczmarek - ojciec polskiej logopedii

Logopeda Ustroń

Terapia logopedyczna

Terapia indywidualna dzieci, młodzieży i dorosłych

Świadczone usługi

- wczesna interwencja logopedyczna

- pełna diagnoza logopedyczna i/lub neurologopedyczna

- terapia opóźnionego lub niezakończonego rozwoju mowy

- terapia bezdźwięczności mowy

- korekcja wad wymowy (nieprawidłowo realizowane głoski) lub ich brak

- terapia osób jąkających się lub z zaburzonym tempem mowy

- terapia nerwicy mowy

- terapia osób z rozszczepem podniebienia

- terapia afazji, dyzartrii

- terapia osób z chorobami neurologicznymi

- terapia osób z mutyzmem

- terapia osób z niedosłuchem

- terapia osób z zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi

- kinesiotaping logopedyczny

- elektrostymulacja zewnętrzna i wewnętrzna jamy ustnej

- masaż logopedyczny

Kontakt

Małgorzata Pilch

+48 605 834 149

+48 603 581 875

mp_pedagog@wp.pl

biuro@logopedaustron.pl

ul. Stawowa 71, 43-400 Cieszyn

ul. Cicha 28, 43-450 Ustroń

ul. 1 Maja 27, 43-460 Wisła (w budynku "Wisła Oaza / Apteka Główna")

 

Bank Spółdzielczy Cieszyn 08 8113 0007 3001 0052 1097 0001