„Mowa jest zwierciadłem duszy człowieka i trzeba o nią dbać…”
Leon Kaczmarek - ojciec polskiej logopedii

Logopeda Ustroń

Terapia pedagogiczna

Świadczone usługi

- pełna diagnoza pedagogiczna

- terapia specyficznych zaburzeń czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)

- gimnastyka mózgu

- usprawnianie pamięci

- wydłużanie koncentracji uwagi

- nauka czytania metodą symultaniczno - sekwencyjną wg prof. J.Cieszyńskiej

- usprawnianie funkcji słuchowych, w tym ćwiczenie słuchu fonematycznego

- usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej

- ćwiczenia grafomotoryczne

- terapia zaburzeń procesu lateralizacji i orientacji przestrzennej

- badanie w kierunku zagrożenia dysleksją u dzieci w wieku 3-7 lat

Kontakt

Małgorzata Pilch

+48 605 834 149

+48 603 581 875

mp_pedagog@wp.pl

biuro@logopedaustron.pl

ul. Stawowa 71, 43-400 Cieszyn

ul. Cicha 28, 43-450 Ustroń

ul. 1 Maja 27, 43-460 Wisła (w budynku "Wisła Oaza / Apteka Główna")

 

Bank Spółdzielczy Cieszyn 08 8113 0007 3001 0052 1097 0001