„Mowa jest zwierciadłem duszy człowieka i trzeba o nią dbać…”
Leon Kaczmarek - ojciec polskiej logopedii

Logopeda Ustroń

Prowadzenie szkoleń i warsztatów

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

 • Profilaktyka logopedyczna w wielu przedszkolnym
 • Psychodydaktyczne konsekwencje zaburzeń mowy w młodszym wieku szkolnym
 • Metodyczne aspekty korekcji zaburzeń dyslalicznych
 • Usprawnianie motoryki języka
 • Aparaturowe wspomaganie terapii logopedycznej
 • Zabawy logopedyczne które uczą i bawią
 • Praca z rodzicem roszczeniowym
 • Metody i techniki relaksacyjne
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Zabawy rozwijające twórcze myślenie i kreatywność
 • Zabawy integrujące zespół klasowy
 • Zapobieganie i pokonywanie trudności w nauce pisania i czytania

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 • Nowoczesne techniki walki ze stresem
 • Skuteczna autoprezentacja
 • Komunikacja interpersonalna
 • Asertywność
 • Zajęcia integracyjne
 • Trening wspierający przed egzaminem ósmoklasisty

WARSZTATY I SZKOLENIA DLA FIRM

 • Skuteczne zarządzanie czasem
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Asertywność
 • Dać skrzydła swojej kreatywności
 • Jak efektywnie szkolić nowego pracownika-instruktaż stanowiskowy
 • Metody i techniki walki ze stresem

Firma prowadzi również inne kursy i szkolenia wg potrzeb klienta

UWAGI

Po zakończonym kursie każdy uczestnik otrzymuje odpowiednie zaświadczenie oraz materiały szkoleniowe.

Szkolenia i warsztaty organizowane są na terenie firmy, jak i w siedzibie zleceniodawcy.

Kontakt

Małgorzata Pilch

+48 605 834 149

+48 603 581 875

mp_pedagog@wp.pl

biuro@logopedaustron.pl

ul. Stawowa 71, 43-400 Cieszyn

ul. Cicha 28, 43-450 Ustroń

ul. 1 Maja 27, 43-460 Wisła (w budynku "Wisła Oaza / Apteka Główna")

 

Bank Spółdzielczy Cieszyn 08 8113 0007 3001 0052 1097 0001