„Mowa jest zwierciadłem duszy człowieka i trzeba o nią dbać…”
Leon Kaczmarek - ojciec polskiej logopedii

Logopeda Ustroń

Prowadzenie szkoleń i warsztatów

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

  • Profilaktyka logopedyczna w wielu przedszkolnym
  • Psychodydaktyczne konsekwencje zaburzeń mowy w młodszym wieku szkolnym
  • Metodyczne aspekty korekcji zaburzeń dyslalicznych
  • Usprawnianie motoryki języka
  • Aparaturowe wspomaganie terapii logopedycznej
  • Zabawy logopedyczne które uczą i bawią
  • Praca z rodzicem roszczeniowym
  • Metody i techniki relaksacyjne
  • Radzenie sobie ze stresem
  • Zabawy rozwijające twórcze myślenie i kreatywność
  • Zabawy integrujące zespół klasowy
  • Zapobieganie i pokonywanie trudności w nauce pisania i czytania

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

  • Nowoczesne techniki walki ze stresem
  • Skuteczna autoprezentacja
  • Komunikacja interpersonalna
  • Asertywność
  • Zajęcia integracyjne
  • Trening wspierający przed egzaminem ósmoklasisty

WARSZTATY I SZKOLENIA DLA FIRM

  • Skuteczne zarządzanie czasem
  • Komunikacja werbalna i niewerbalna
  • Asertywność
  • Dać skrzydła swojej kreatywności
  • Jak efektywnie szkolić nowego pracownika-instruktaż stanowiskowy
  • Metody i techniki walki ze stresem

Firma prowadzi również inne kursy i szkolenia wg potrzeb klienta

UWAGI

Po zakończonym kursie każdy uczestnik otrzymuje odpowiednie zaświadczenie oraz materiały szkoleniowe.

Szkolenia i warsztaty organizowane są na terenie firmy, jak i w siedzibie zleceniodawcy.

Kontakt

Małgorzata Pilch

+48 605 834 149

+48 603 581 875

mp_pedagog@wp.pl

biuro@logopedaustron.pl

ul. Stawowa 71, 43-400 Cieszyn

ul. Cicha 28, 43-450 Ustroń

ul. 1 Maja 27, 43-460 Wisła (w budynku "Wisła Oaza / Apteka Główna")

 

Bank Spółdzielczy Cieszyn 08 8113 0007 3001 0052 1097 0001