„Mowa jest zwierciadłem duszy człowieka i trzeba o nią dbać…”
Leon Kaczmarek - ojciec polskiej logopedii

Logopeda Ustroń

Wypożyczenie sprzętu logopedycznego

Wkładki artykulacyjne

Główne zastosowanie:
Różne wkładki artykulacyjne mają zastosowanie przy zaburzeniach dyslalicznych oraz wadach zgryzu, którym często towarzyszy wada wymowy

Dodatkowo:

- szpatułki, sondy, wkładki artykulacyjne są pomocne przy wywoływaniu głosek (k,g,ch,s,z,c,dz,sz,rz,cz,dż)

- zapobiegają sygmatyzmowi przyzębowemu i międzyzębowemu

- znacznie pomagają w korekcji seplenienia bocznego

- służą do pionizacji języka

Echo-wibrator

Główne zastosowanie:
Umożliwia wzbudzanie pionowych ruchów języka, doprowadza do szybszego przewarunkowania patomechanizmów na pożądane ruchy przy artykulacji

Dodatkowo:

- aktywizuje odpowiednie miejsca języka przy korekcji rotacyzmu (brak lub nieprawidłowo realizowana głoska r)

- pomaga przy palatalizacji (zmiękczanie głosek)

- przyśpiesza pojawienie się głosek szumiących (sz,rz,cz,dż)

- przyczynia się do podniesienia ogólnej sprawności języka, przydatnej przy realizacji wielu głosek

- stosowany w osłabionej motoryce języka, przy opóźnionym rozwoju mowy, w przypadku dziecięcego porażenia mózgowego oraz podczas terapii u chorych z afazją motoryczną

Toni-echo

Zastosowania:

- przydatny w terapii jąkania,

- w treningu autogennym,

- tachylalii (przyśpieszonym tempie mowy),

- terapii mowy

Dzięki zastosowaniu NOWOCZESNEJ APARATURY I NARZĘDZI prowadzona terapia może być prowadzona szybciej, ciekawiej, efektywniej.

Kontakt

Małgorzata Pilch

+48 605 834 149

+48 603 581 875

mp_pedagog@wp.pl

biuro@logopedaustron.pl

ul. Stawowa 71, 43-400 Cieszyn

ul. Cicha 28, 43-450 Ustroń

ul. 1 Maja 27, 43-460 Wisła (w budynku "Wisła Oaza / Apteka Główna")

 

Bank Spółdzielczy Cieszyn 08 8113 0007 3001 0052 1097 0001